Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   myszkasisi2   Jakość kosmetyków naturalnych
1

Jakość kosmetyków naturalnych

Certyfikacja jakości UNI EN ISO 9001:2000

Polityka jakości : Firma uzyskała Certyfikat Jakości UNI EN ISO 9001:2000, który ma z góry określoną, udokumentowaną i podpisaną następującą Politykę Jakości:

Firma zobowiązała się do wytwarzania produktów, które są wysokiej jakości, które spełniają specyficzne potrzeby rynku, zaspokajają oczekiwania swoich klientów i są zgodne z obowiązującymi przepisami. Postanowiła także zapewnić, że jej polityka jakości nie jest zagrożona przez własne strategie. Firma jest zobowiązana do oceny potrzeb swoich klientów i dostosowanie ich do spełnienia standardów jakości, spełnia również standardy osiągnięte przez swoich konkurentów i innowacje technologiczne. Spółka utrzymuje dobry stan infrastruktury wykorzystywanej , unika marnotrawstwa lub nieuzasadnionego zużycie energii i surowców. Robi to poprzez programy dla utrzymania obiektów i odpowiedzialne zachowania w procesie produkcji.

ICEA certyfikacji / AIAB

Firma certyfikat kosmetyczny ICEA / AIAB.

ICEA (Istituto Certificazione Etica Ambientale)

AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica)

Ten certyfikat gwarantuje ochrone zdrowia ludzkiego i środowiska, w którym żyjemy, obecność surowców wyłącznie pochodzenia naturalnego i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne.

Ten wpis czytano 836 razy.
Firmy produkujące kosmetyki "nienaturalne" mają dużo więcej odpowiednich certyfikatów.
Ewa - Sobota, 26 Luty 2011 10:15